No Flash
Accions del document

Licitació - Nº Expedient: 2009/SUB-24

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ EQUIPAMENT DELS LABORATORIS DE RECERCA DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS TECNOLÒGICS A LA SEGONA PLANTA DE L’ EDIFICI H3 (CIÈNCIA) DEL PCITAL

OBERTURA PÚBLICA DE PROPOSICIONS: Dia 20 de novembre de 2009, Hora 13:00h. Lloc: sala d’ actes Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Turó de Gardeny, Edifici 23-A (Sobre 3)

Tipologia: Subministraments
Forma d’ adjudicació: Procediment obert, amb diversos criteris d’ adjudicació.
Tipus de licitació/ Pressupost: 750.000 € ( IVA exclòs)
Garantia provisional: No s’exigeix
Lloc i data de publicació: DOUE 17/09/2009
Classificació: No s’exigeix
Termini d’ execució: 5 mesos a comptar des de la data de la signatura del contracte.
Termini de presentació: A les 13 hores del dia 26 d’ octubre de 2009
Lloc de presentació: Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

  • Turó de Gardeny, edifici 23-A
  • Oficina 19

Plec de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques: Descarregar
Obertura d’ ofertes:

Sobre 2: Dia 2 de novembre de 2009. Hora 13:00h. Lloc: sala d’ actes Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Turó de Gardeny, Edifici 23-A

Sobre 3: Dia 20 de novembre de 2009. Hora 13:00h. Lloc: sala d’ actes Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Turó de Gardeny, Edifici 23-A

Informació:
Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

  • Turó de Gardeny, edifici 23-A 
  • Oficina 19
  • Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Observacions:
S’ adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’edició impresa disponible en el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Documentació complementària: (Plànols)

En tràmit: No
Contractat:
 

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal