No Flash
Accions del document

Concurs Maig 2009 - Nº Expedient: 2008/ SUB-25

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L’ OBRADOR D’ INVESTIGACIÓ DEL PCiTAL

OBERTURA PÚBLICA DE PROPOSICIONS : Dia 3 de juny de 2009, Hora 17.00h. Lloc: Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Turó de Gardeny, Edifici 23-A 

Tipologia: Subministraments.
Forma d’ adjudicació: Concurs, procediment obert, amb diversos criteris d’ adjudicació.
Tipus de licitació/ Pressupost: 139.500 € ( IVA exclòs)
Garantia provisional: No s’ exigeix.
Lloc i data de Publicació: BOP  07/05/2009
Classificació: No s’ exigeix.
Termini d’ execució:  Abans de 30 de juny de 2009.
Termini de presentació:  A les 13 hores del dia 22 de maig de 2009.
Lloc de presentació:  Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. ( De dilluns a divendres de 9 a 13 hores).

  • Turó de Gardeny, edifici 23-A
  • Oficina 19

Plec de clàusules Administratives Particulars i de condicions tècniques: Descarregar
Obertura d’ ofertes: Sobre 2: en el lloc i dia que s’ assenyali en el taulell d’ anuncis o en el perfil del contractant.
Informació:
Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

  • Turó de Gardeny, edifici 23-A
  • Oficina 19
  • Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Observacions:
Documentació complementària: Croquis d‘emplaçament dels materials i equips Descarregar
S’ adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’ edició impresa disponible en el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
En tràmit: No
Contractat:

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal