No Flash
Accions del document

Concurs Abril 2009 - Nº Expedient: 2009/OBR-2

CONTRACTE D’ OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D’ EDIFICI CPD/TIC ( Nº Expedient: 2009/OBR-2) / RECTIFICACiÓ de clàusules 26.1.2 (b) i 26.1.4 (a) a l'annex.

OBERTURA PÚBLICA DE PROPOSICIONS : Dia 22 de maig de 2009, Hora 13.45h. Lloc: Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Turó de Gardeny, Edifici 23-A

Tipologia: Obres.
Forma d’ adjudicació: Concurs, procediment obert, amb diversos criteris d’ adjudicació.
Tipus de licitació/ Pressupost:  1.280.172,42€ ( IVA Exclòs)
Garantia provisional: No s’ exigeix.
Lloc i data de Publicació: BOP  04/04/2009
Classificació: Grup C, Subgrup 4, Categoria e
Termini d’ execució: 10 mesos.
Termini de presentació: 14 de maig de 2009 a les 13 hores.
Lloc de presentació:  Registre General del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de LLeida

  • Turó de Gardeny, edifici 23-A
  • Oficina 19

Plec de clàusules Administratives Particulars: Descarregar plec i RECTIFICACiÓ de clàusules 26.1.2 (b) i 26.1.4 (a) a l'annex
Obertura d’ ofertes: Sobre 2: en el lloc i dia que s’ assenyali en el taulell d’ anuncis o en el perfil del contractant.
Informació:
Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de LLeida

  • Turó de Gardeny, edifici 23-A
  • Oficina 19
  • Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.

Observacions:
S’ adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d’ observar-se alguna errada o discrepància, tota interpretació dels plecs es farà sobre la base de l’

Edició impresa disponible en el Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
En tràmit: No
Contractat:

Informació complementària a l’ anunci d’ adjudicació definitiva publicat al BOP núm. 111 de 6 d’ agost de 2009: Anunci complementari

Accions del document
Institut de Reserca Biomèdica Arborètum - Jardí botànic de Lleida


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal